Workshop กุหลาบ preserve จัดลงกล่อง

Workshop กุหลาบ preserve จัดลงกล่อง

ของขวัญชิ้นพิเศษที่ทำด้วยตัวเอง ประทับใจคนรับแน่นอนค่ะ เพราะทำด้วยความตั้งใจ 🥰

เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้นะคะ จะมากับพี่น้องหรือเพื่อนสามารถให้ราคากลุ่มได้ค่ะ
จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง
• การเลือกซื้อดอกไม้และการดูแลรักษา
• การเลือกใช้โทนสี
• วิธีการจัดดอกไม้และลงมือปฏิบัติ

คอร์สของเราให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน
ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้ค่ะ

🏠สถานที่เรียน: ร้าน Sweetflower ซอยรัชดา 19